GF GALACTO OLIGO BALANCE: GIA TĂNG LỢI KHUẨN TRONG ĐƯỜNG RUỘT

GF GALACTO OLIGO BALANCE là dòng sản phẩm Prebiotics có chọn lọc để làm gia tăng những lợi khuẩn cho đường ruột như Oligosaccharide trong sữa mẹ (HMO) và các lợi khuẩn tương đồng nhất với Oligosaccharide.

Công dụng:

  • Galacto Oligo Saccharides (GOS) là prebiotics có khả năng chọn lựa những men acid probiotic có lợi trong môi trường ruột giúp làm tăng số lượng lợi khuẩn và thúc đẩy sự phát triển của vi sinh vật này, nhằm nâng cao sức khỏe đường ruột.
  • Trẻ nhỏ uống GOS tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu tình trạng dị ứng.
  • Còn với người lớn, GOS có tác dụng cải thiện phản ứng miễn dịch, khả năng hấp thu chất khoáng, ddieuf chỉnh chỉ số cholesteron, lượng mỡ trung tính ...

GOS là nhà sản xuất thứ 2 trên thế giới có thể sản xuất men lactase sản sinh ra GOS từ đường sữa