CATEGORY ARCHIVES: ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Định vị thương hiệu là khâu rất quan trọng trong việc giúp khách hàng mục tiêu thấu hiểu sản phẩm dịch vụ. Định vị là nền tảng quan trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch marketing dựa vào sứ mệnh, mục tiêu, định hướng, chiến lược của doanh nghiệp và các  yếu tố tá động, biến động bên ngoài, cạnh tranh của doanh nghệp mà chúng ta đưa ra thông điệp định vị.

1. Định vị thương hiệu là gì ?

Định vị thương hiệu là khâu rất quan trọng trong việc giúp khách hàng mục tiêu thấu hiểu sản phẩm dịch vụ. Định vị là nền tảng quan trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch marketing dựa vào sứ mệnh, mục tiêu, định hướng, chiến lược của doanh nghiệp và các  yếu tố tá động, biến động bên ngoài, cạnh tranh của doanh nghệp mà chúng ta đưa ra thông điệp định vị.

2.Tại sao xây dựng định vị thương hiệu:

  •  Tạo ra sự khác biệt hóa trong kinh doanh
  •  Đánh đúng tâm lý, mong muốn khách hàng mục tiêu
  •  Nâng cao năng lực và lợi thế kinh doanh
  •  Phát triển thương hiệu

3. Yếu tố tác động lên định vị thương hiệu

  • Giá trị mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng: Ví dụ chúng ta đang tập trung vào giá rẻ, chất lượng tốt, kiểu dáng thời trang….
  • Phù hợp với thị trường: Thông điệp định vị phù hợp với thông điệp và nhu cầu thị trường hướng tới
  • Không trùng với đối thủ cạnh tranh: Việc tạo ra thông điệp định vị không trùng với đối thủ cạnh tranh
  • Khách hàng cảm nhận được: Một thông điệp có hay có ý nghĩa mà khách hàng không cảm nhận được nhận thấy được giá trị điều đó cũng là vô nghĩa.